Privacyverklaring Richard Fik Bouwservice

Richard Fik bouwservice, gevestigd aan Oosterweg 44, 7927 TG Alteveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende handelsnaam:Richard Fik bouwservice

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Richard Fik bouwservice kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Richard Fik bouwservice en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Richard Fik bouwservice verstrekt. Richard Fik bouwservice kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Richard Fik bouwservice gegevens nodig heeft

Richard Fik bouwservice gebruikt bovenstaande persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Richard Fik bouwservice gebruikt deze gegevens hoofdzakelijk om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, u schriftelijk, per post of per e-mail te kunnen benaderen en om goederen of diensten op uw adres te kunnen afleveren c.q. te kunnen verrichten.

HoelangRichard Fik bouwservice gegevens bewaart

Richard Fik bouwservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren in principe het door de Belastingdienst vastgestelde wettelijk bewaartermijn van 7 jaar.

Delen met anderen

Richard Fik bouwservice verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Richard Fik bouwservice maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Richard Fik bouwservice bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Richard Fik bouwservice te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Richard Fik bouwservice heeft hier geen invloed op. Richard Fik bouwservice heeft Google geen toestemming gegeven om via haar verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@richardfikbouwservice.nl. Richard Fik bouwservice zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Richard Fik bouwservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Websites van Richard Fik bouwservice maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Richard Fik bouwservice verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Richard Fik bouwservice via info@richardfikbouwservice.nl.